myITsp. z o.o. istnieje od 2002 r. Od 9 lat zajmuje sie tematyką zarządzania ryzykiem. W roku 2005 opracowała i wdrożyła sysytem zarządzania ryzykiem operacyjnym w banku. Od tego czasy system ten działa w w ok. 50 bankach oraz SKOK. Banki i SKOK-i to ponad 500 podmiotów na rynku. Można więc szacować, że myIT obsługuje ok. 10% rynku w tym zakresie. Są także wdrożone realizacje w modelu SaaS. Firma aktywnie współpracuje z bankami w budowie systemu zarządzania ryzykiem operacyjnym. Współpraca obejmuje przygotowanie organizacji systemu, szkolenia pracowników oraz parametryzację. System myRMS przeszedł pomyślnie testy użytkowników oraz został zaakceptowany przez nadzór bankowy (KNF). W przygotowaniu systemu stosowano wytyczne i regulacje sektora bankowego takie jak Basel II/III, CRD i krajowe wydawane przez KNF. Stosowano także wytyczne normy PN-ISO 31000. Norma ta proponuje zasady i wytyczne do stosowania w zarządzaniu ryzykiem, które można stosować w różnych sektorach i typach przedsiębiorstw. 

Moduły programu myRMS:Ryzyko; Incydenty; Baza strat; Raporty; Samoocena Kontroli Wewnętrznej (CSA); KRI – Kluczowe wskaźniki ryzyka; Ryzyko procesu; Ryzyko produktu; Generator raportów; Administracja. 

Nowym projektem jest system Expert. Jest to system ekspercki – klasy doradczej wykorzystujący sztuczną inteligencję (AI). Obecnie jest rozwijany prototyp systemu. Celem projektu jest stworzenie systemu wspomagającego zarządzanie ryzykiem w przemyśle i usługach zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Główne funkcje systemu to agregowanie informacji o ryzyku i wspomaganie decyzji na różnych poziomach zarządzania z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej. Wykorzystywana jest tu baza wiedzy tworzona przez ekspertów. Zapewnia to dostęp do wysokiej jakości wiedzy przy zachowaniu rozsądnych kosztów. System przekazuje informacje zgodnie z zadeklarowanymi regułami, wskazuje mechanizmy kontrolne. W programie może być także zawarta kontrola adekwatności i gotowości zasobów. System ma elastyczną strukturę, można dołączać kolejne moduły i konfigurować zgodnie z potrzebami użytkownika. 

Inne produkty to system sprzedaży eksportowej. Działa wielowalutowo oraz pozwala zestawiać partie towarów z wielu serii, dotyczy to towarów o wymaganych parametrach, np. półprodukty spożywcze.