Ochrona danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest myIT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

 1. Zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usług)

 2. Prowadzenia analiz i statystyk oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej

 3. Sprzedaży produktów usług oferowanych przez myIT sp. z o.o.

 4. Prowadzenia działań marketingowych przez myIT sp. z o.o. samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami

 5. Dochodzenia roszczeń

 6. Archiwizacji

 7. Udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski

 8. Prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa

 9. Spełniania obowiązku prawnego ciążącego na myIT sp. z o.o.

 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi jedna lub więcej z poniższych:

 1. Udzielone zgody marketingowe

 2. Niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie klienta przed zawarciem umowy (np. odpowiedzi na pytania)

 3. Niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (np. rozliczenie transakcji zgodnie z przepisami prawa)

 4. Niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora np. takich jak udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski, zapewnienie przestrzegania regulaminu

Państwa dane mogą być przekazywane następującym podmiotom:

 1. Firmom kurierskim i pocztowym, które będą dostarczać przesyłki

 2. Kancelariom prawnym, którym myIT sp. z o.o. zleciła prowadzenie postępowania

 3. Podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

 1. Przepisy prawa, które mogą obligować myIT sp. z o.o. do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości),

 2. Okres przez jaki są świadczone usługi

 3. Okres, który jest niezbędny do ochrony interesów administratora,

 4. Okres na jaki została udzielona zgoda

Mają Państwo prawo do:

 1. Żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa

 2. Sprostowania danych

 3. Żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia

 4. Usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania

 5. Wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych

 6. Przeniesienia Państwa danych osobowych

W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Państwa danych osobowych przez myIT sp. z o.o., przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

myIT sp. z o.o. korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Decyzje profilowania są podejmowane w sposób zautomatyzowany. Profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty.

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonych zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Zgoda jest niezależna od czasu w jakim Państwo korzystacie z usług, obowiązuje do jej odwołania.

Korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem "Dane osobowe" lub na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Zespół myIT sp. z o.o.