[ Projekt  expert

 

myIT sp z o.o. we współpracy z Politechniką Warszawską realizuje projekt, którego celem jest wdrożenie systemu eksperckiego wspomagającego zarządzania ryzykiem. 

Poszukujemy partnerów biznesowych zainteresowanych wdrożeniem systemu zarządzania ryzykiem

wykonanego w innowacyjnej  technologii.

 

myIT sp z o.o. bierze udział w projekcie stażowym dla pracowników naukowych "Stolica staży". 

Staż obejmuje okres od 15.09.2013 do 15.01.2014.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 Więcej informacji na stronie Lidera Projektu www.stolicastazy.teklaplus.pl

 

 

Idea

            Instytucje i przedsiębiorstwa działają w dynamicznie zmieniającym się środowisku. Problemem nie jest brak informacji ale zdolność do jej porządkowania i przekształcania w wiedzę użyteczną w zarządzaniu. System ekspercki wspomaga gromadzenie danych i ich analityczne przetwarzanie oraz efektywne wykorzystanie w procesie zarządzania. Z uwagi na zainteresowania i dotychczasowe doświadczenia pomysłodawców jako pierwszy obszar zainteresowania wybrano zarządzanie ryzykiem. Nie wyklucza to zastosowanie opracowanych technologii i wiedzy w innych, kluczowych dla sprawnego i efektywnego działania organizacji, obszarach.


System

Współczesne zarządzanie wiąże się nieodłącznie z otrzymywaniem informacji nadmiarowej przez osoby podejmujące decyzje

oraz z pracą w „szumie informacyjnym”.

Oprogramowanie typu eksperckiego z silnikiem reguł jest bardzo efektywnym narzędziem przetwarzania informacji i wspomagania procesu zarządzania organizacją.

Projektowane przez nas rozwiązanie, posługując się regułami i bazą wiedzy, potrafi przekształcić dane i informacje w zagregowaną, kompletną i aktualną wiedzę.

Jest to odpowiedź na potrzebę wspomagania procesu podejmowania decyzji zarządczych:

  1. skraca czasu zbierania danych i tworzenia środowiska do ich analizy
  2. wyszukuje rozwiązania optymalne (z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej)
  3. oddaje wyniki w użytecznej formie przy optymalnym zaangażowania zasobów:

      czasu, pieniędzy, kompetencji i wiedzy

4.   automatycznie dokumentuje czynności, wysyła powiadomienia

 

 

Przewaga konkurencyjna

Dzięki zaprojektowaniu koncepcji szkieletowej, jedynie dostosowywanej (a nie tworzonej od nowa) dla każdego klienta, możemy zaoferować niski koszt oraz krótki czas wdrożenia, przy zachowaniu standardów jakościowych i wymogów funkcjonalnych.

 

Odbiorcy

Aktualnie na rynku brak podobnej oferty - proponujemy innowacyjne rozwiązania.

Oferta jest skierowana do banków, ubezpieczycieli i innych sektorów rynku krajowego oraz na rynki międzynarodowe.

Oferta

Główna wartością firmy są unikalne kompetencje i zdolność do wdrażania złożonych systemów. Przez system rozumiemy zarówno usługi, jak i narzędzia.

            W pierwszej fazie realizacji projektu budowany jest system zarządzania ryzykiem w organizacji, w szczególności w sektorze finansowym. Jednak platforma systemowa składająca się z kompetencji zespołu i narzędzi może być stosowana dla innych klas problemów. To daje duże możliwości rozwojowe. Tworzony łańcuch wartości pozwala klientowi poprawić jakość działania i obniżyć koszty. Wpływa także na poprawę jej pozycji rynkowej i wzrost wartości firmy.

Dostarczamy:

  1. Oprogramowanie
  2. Usługi wdrożeniowe i eksperckie
  3. Serwis i rozwój systemu
  4. Outsourcing (także w modelu SaaS).


Skalowalność projektu

W pierwszej fazie projektu produkt będzie przygotowany dla sektora finansowego. Obejmuje to banki komercyjne, spółdzielcze, SKOK-i, TFI oraz firmy ubezpieczeniowe. W przyszłości każda branża, dla której rozwiązanie z zakresu zarządzania ryzykiem może przynieść wymierne korzyści i poprawić efektywność zarządzania. Jako najbardziej obiecujące można wymienić: przemysł z procesami niosącymi wysokie zagrożenia, jednostki medyczne (rejestracja incydentów medycznych), administracja publiczna.

 

Misja

Misją firmy jest wspieranie realizacji celów biznesowych i strategicznych partnerów.