Finanse_Publiczne

Zarządzanie ryzykiem w świetle ustawy o finansach publicznych - konieczność i szansa

Czym jest ryzyko?

Z ryzykiem mamy do czynienia w naszym życiu a także w działaniu instytucji i organizacji.

Ryzyko jest definiowane i klasyfikowane w różny sposób w zależności od branży i obszaru naszego zainteresowania. Jednak jego istota pozostaje zawsze taka sama.

Ryzyko występuje powszechnie i w sposób ciągły.

Dlatego proces zarządzania ryzykiem powinien działać w podobny sposób i odpowiadać naturze prowadzonej działalności.      

Doświadczony manager dostrzega problem ryzyka i nie toleruje zbyt wysokiego poziomu zagrożenia.

Jednak często podejmowane przez niego działanie jest oparte na doświadczeniu i intuicji.

Obecnie takie podejście nie jest wystarczające. Zarządzanie skomplikowanymi organizmami podlegającymi częstym i dynamicznym zmianom wewnętrznym oraz działającymi w zmiennym otoczeniu wymaga odpowiednich narzędzi.

(Ustawa o finansach publicznych DU 2013 poz. 885)

W tytule zarządzanie ryzykiem określono jako konieczność i szansę.

Konieczność – ponieważ nie można narażać na zagrożenia prawidłowego funkcjonowania instytucji. Np. nie można dopuścić do sytuacji kiedy przestaną działać służby niezbędne w mieście. Jednym z głównych obowiązków tych służb jest dbałość o bezpieczeństwo ludzi.

Szansa – bo dobre zarządzanie ryzykiem przekłada się zmniejszenie strat i przynosi korzyści w postaci obniżenia kosztów i umocnienia pozytywnego wizerunku instytucji.

Regulacje prawne

Podstawowym aktem prawnym jest ustawa o finansach publicznych.

Wynika z niej obowiązek zarządzania ryzykiem dla wszystkich jednostek objętych działaniem ustawy.

Aktami wykonawczymi są rozporządzenie i wytyczne ministra finansów dotyczące przeprowadzania audytu.  

Uzupełniające są normy i standardy, które mogą być wdrażane zgodnie z potrzebami instytucji.