myRMS

 

 

Risk Management System Oferujemy system wspomagający zarządzanie ryzykiem  my RMS .

Jego funkcjonalność jest dostosowywana do potrzeb i potencjału użytkowników.

Współpracujemy rozwijając aplikację i dostosowując ją do zmieniających się potrzeb.

System działa od 8 lat.

Mamy wieloletnie doświadczenia we wdrażaniu i w rozwoju.

Zapewniamy:

Zoptymalizowaną funkcjonalność

Możliwości rozwoju systemu

Efektywność funkcjonalną i ekonomiczną

Dlaczego wybrać system oferowany przez myIT ?

Mamy doświadczenie w tworzeniu zaawansowanych systemów dla sektora finansowego.

Pomagamy w definiowaniu wymagań funkcjonalnych.

Na życzenie udzielamy wsparcia merytorycznego.

Pomagamy wybrać i uruchomić najlepszą platformę sprzętowo-systemową.

Dostosowujemy oprogramowanie do wymogów użytkownika.

Wdrażamy aplikację.

Szkolimy użytkowników, prowadzimy warsztaty.

Zapewniamy rozwój programu i serwis.

Już wdrożyliśmy nasz system my RMSKorzyści wynikające ze stosowania systemumyRMS

Obniżenie pracochłonności i kosztów zarządzania ryzykiem

Systematyczne i wielopoziomowe raportowanie

Ustanowienie efektywnych (po części zautomatyzowanych) procedur kontrolnych

Wprowadzenie w organizacji przejrzystych i stabilnych reguł i procedur zarządzania ryzykiem

Możliwość rozwoju systemu oraz dodawanie nowych modułów